In de achterliggende zomermaanden is er in Nederland en in de wereld veel gebeurd.

Vele onschuldige mensen is leed aangedaan. In de eerste plaats gaat ons medeleven uit naar alle mensen die familie, vrienden, collega’s, buren hebben verloren, of die op andere wijze zijn getroffen.

In de hele wereld is er conflict en lijkt elke vorm van menselijkheid ver weg. Het zou goed zijn, als er in Nederland het gevoel van erkenning en respect voor elkaar, een open gesprek, blijft bestaan, opdat Nederland niet een strijdplek wordt waar conflicten in de wereld worden bevochten, maar een land waar mensen toenadering en steun zoeken bij elkaar. Dat vraagt ook om herkenning voor de angst, verdriet, wanhoop en gevoel van machteloosheid van de mensen de verschillende religies en culturen om je heen.
Iedereen heeft behoefte aan een plek waar hij of zij zichzelf mag zijn, waar hij of zij respect en erkenning voor het zijn ervaart. Op veel plekken in de wereld ontbreekt dat, ook op plekken in Nederland. Vanuit deze gedachten is het begrijpelijk dat mensen opkomen voor familie en vrienden, en voor het volk waarmee zij zich verbonden voelen.

Ik ben geschrokken te zien hoe sommige mensen in Nederland elkaar benaderen en hoe die benadering kan leiden tot diepgewortelde angst. En vandaaruit tot onverdraagzaamheid en haat, tot uitsluiting en doodsbedreiging.

In plaats iemand de schuld te geven van een conflict ergens anders in de wereld, roepen we op om verdraagzaam en respectvol te zijn op Twitter, Facebook en andere media. Een open gesprek lost zoveel meer op dan schelden en het roepen van jouw goed- of foutgedachten.
Vrede kan alleen samen. Het lijkt gemakkelijker om je mee te laten slepen in negativiteit ten opzichte van anderen, dan de vrede te zoeken. Velen hebben over de conflicten in de wereld een eigen mening en oordeel en dat mag ook in Nederland. Oordeel niet te snel en wees alsjeblieft voorzichtig in de keuze van je woorden op de sociaalmedia of bij iemand die je niet kent.

We weten niet hoe de conflict in de wereld zich gaan ontwikkelen daarom deze oproep aan iedereen die dit leest.
Onze samenleving is sterk, maar ook kwetsbaar. Je bent elkaar veel sneller kwijt dan dat er in jaren “samen” is opgebouwd.

Tot slot zouden we iedereen willen meegeven: Wanneer je het gevoel veiligheid en geloof in de toekomst kwijt bent, zoek steun bij vrienden of bekenden die je geloof en hoop terug kunnen geven.

Laten we blijven geloven in een goede afloop.

Ank Veenstra

Voorzitter van de Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA